Bevat het volledige dakdeel een lichtstraat, dakraam, groendak, schoorsteen,  ventilatiepijp, dakrand?
EN / OF
Is het dakdeel volledig bedekt met zonnepanelen, kiezel of water?

Vorige stap